Slogan

Hiệu trưởng

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Võ Hoài Khiêm Ngày sinh: 10/02/1978 Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Khác sư phạm Vật lý Trường đại học đào tạo: Trường ĐH Đà Lạt Chức vụ: Hiệu trưởng Ngày bổ nhiệm: 01/01/2003 Trình độ lý luận chính trị: Trình độ đạt chuẩn Cao cấp

Số lượt truy cập