Slogan

Phó Hiệu trưởng NGLL

THÔNG TIN CÁ NHÂN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới tính: Nam Ngày sinh: 10/12/1964 Ngày bổ nhiệm: 01/09/1986 Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Chuyên ngành: Sư phạm Toán Trường đào tạo: Trường ĐH Quy Nhơn Loại hình đào tạo: Chính qui Trình độ lý luận chính trị: Trình độ đạt chuẩn Trung cấp

Số lượt truy cập