Slogan

Ban giám hiệu Xem tất cả

THÔNG TIN VỀ BGH

1.   Họ và tên:  Võ Hoài Khiêm  

      Giới tính: Nam

      Ngày sinh:   10/02/1978

     Dân tộc: Kinh (Việt) 

    Tôn giáo: Không 

     Quốc tịch: Việt Nam 

    Hộ khẩu thường trú: TT Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận  Bình Thuận Huyện Bắc Bình  

   Nơi ở hiện nay:  49-Ngô Thời Nhậm, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

                                  Ngày bổ nhiệm:    01/01/2003 

                                  Chức vụ: Hiệu trưởng

                                 Chuyên ngành đào tạo:    Cử nhân Khác sư phạm   Vật lý 

                                 Trường đại học đào tạo: Trường ĐH Đà Lạt  

                                Loại hình đào tạo: Chính qui

                                Năm tốt nghiệp: 2000  

                               Trình độ lý luận chính trị: Trình độ đạt chuẩn   Cao cấp

2. Lê Đình Cung

Giới tính: Nam    

Ngày sinh: 10/12/1964 

Dân tộc: Kinh (Việt)     

Tôn giáo: Không 

Quốc tịch: Việt Nam     

Quê quá: Phù Cát, Bình Định

Nơi ở hiện nay: Kp. Lương Trung, Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận

                                    Ngày bổ nhiệm:    01/09/1986

                                    Chức vụ: Phó Hiệu trưởng      

                                    Chuyên ngành:     Sư phạm Toán    

                                   Trường đào tạo: Trường ĐH Quy Nhơn    

                                   Loại hình đào tạo: Chính qui  

                                   Trình độ lý luận chính trị:  Trình độ đạt chuẩn Trung cấp               

                               

3.  Nguyễn Tấn Lai     

Giới tính:  Nam   

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1967   

Dân tộc: Kinh (Việt)     

Tôn giáo: Không 

Quốc tịch: Việt Nam     

Quê quán: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi    

Nơi ở hiện nay: Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận

                                    Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng     

                                    Ngày bổ nhiệm: 01/09/1998

                                   Chuyên ngành: Cử nhân khoa học, Ngành Toán

                                  Trường đào tạo: Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế)        

                                  Loại hình đào tạo: Chính qui  

                                 Trình độ lý luận chính trị: Trình độ đạt chuẩn Trung cấp   

Các tin khác

Số lượt truy cập