Slogan

Download tài liệu Xem tất cả

K12Online năm học 2021-2022

                                                                HOẠT ĐỘNG K12Online 2021-2022

1) Danh sách tài khoản Giáo viên ở đây ! (Mật khẩu mặt đinh: Demo@123, có thể đổi để bảo mật nhưng cần ghi nhớ kỹ)

2) Danh sách tài khoản học sinh ở đây ! (Mật khẩu mặt đinh: Demo@123, có thể đổi để bảo mật nhưng cần ghi nhớ kỹ)

    * Lưu ý: có thể cài App K12Online trên điện thoại (cả IOS và Androi) để sử dụng. Tuy nhiên để thuận lợi trong giảng dạy của GV và học tập của HS, khuyến nghị sử dụng máy tính truy cập vào link: K12Online.vn để khai thác tốt tất cả các chức năng của phần mềm. GVCN yêu cầu tất cả học sinh đăng nhập để sử dụng K12Online thành thạo để học tập trong năm học 2021-2022.

Số lượt truy cập