Slogan

Tin tức Xem tất cả

Tập huấn ChatGPT online

       Giáo viên xem video, tự học để nâng cao năng lực CNTT ứng dụng vào giảng dạy theo lộ trình Công nghệ số của Bộ Giáo dục.

       Các Tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu, nắm bắt và triển khai đến giáo viên bộ môn phù hợp trong thời gian năm học mới 2023-2024

       Đăng ký Tài khoản ChatGPT (có phí) theo hướng dẫn của giảng viên hoặc liên hệ Chuyên môn nhà trường.

       Video do CM ghi lại từ buổi tập huấn online cấp Sở về Chủ đề " Ứng dụng ChatGPT và Chuyển đổi số trong công tác dạy học và Hướng nghiệp" ngày 20/5/2023, xem ở đây !

Số lượt truy cập