Slogan

Tin tức Xem tất cả

Triển khai sử dụng ứng dụng Công dân số Bình Thuận

       Căn cứ Công văn số 621/STTTT-BCVT&CNTT ngày 19/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về phối hợp triển khai sử dụng ứng dụng Công dân số Bình Thuận; trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu ứng dụng Công dân số Bình Thuận đến công chức, viên chức và người lao động biết và cài đặt, sử dụng các tiện ích của ứng dụng Công dân số Bình Thuận.

     Về thông tin cụ thể xin mời xem tại link Youtube:

 

Số lượt truy cập