Slogan

Sử - Địa - Công dân Xem tất cả

Chuyên đề tháng 04/2024: Tổ : Sử - Địa - GDCD

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
 
 

Triển khai tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh , Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Ngân Sơn do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức vừa qua tiếp tục giới thiệu tới đông đảo tầng lớp nhân dân những tư liệu lịch sử, những căn cứ pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đồng thời khẳng định vững chắc quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc đấu tranh để gìn giữ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam 

Biển Đông có vị trí kinh tế - chính trị quan trọng, có vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định quan điểm, lập trường nhất quán về quyền, chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các quyền của Việt Nam trên các vùng biển, thềm lục địa, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và chủ trương giải quyết mọi tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” đã xác định: Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, làm cho đất nước giàu mạnh.

Trước tình hình Biển Đông thời gian qua có những diễn biến rất phức tạp, việc công bố các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảocủa Tổ quốc là việc làm quan trọng và cần thiết, cần được tiến hành thường xuyên và lâu dài.

Các tư liệutrưng bày ở cuộc Triển lãm lần này là một phần những bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả từ Trung Quốc, minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cụ thể như: Các thư tịch cổ liên quan đến quá trình khai phá, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Các châu bản triều Nguyễn;Tư liệu bản đồ; Các hình ảnh tư liệu, hiện vật liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hoà; Một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo từ năm 1975 đến nay. Ngoài nguồn tư liệu văn bản, nguồn tư liệu bản đồ, nguồn tư liệu là các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước, các hiện vật, còn có thêm các tài liệu, hình ảnh thể hiện Bắc Kạn chung sức chung lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

 

Mặc dù là địa phương không có biển, nhưng cùng với việc tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo luôn được tỉnh Bắc Kạn chú trọng. Chỉ tính riêng năm 2017, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 02 cuộc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, trong đó 01 cuộc có quy mô cấp tỉnh và 01 cuộc quy mô cấp huyện (diễn ra tại Chợ Đồn). Năm 2018, Triển lãm bản đồ tiếp tục được tổ chức với quy mô cấp huyện, diễn ra tại Bạch Thông đúng dịp kỷ niệm 70 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/1948 - 25/7/2018). Từ năm 2013 đến nay, tỉnh cũng đã tổ chức được 04 đoàn công tác đi thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa vào các năm 2013, 2014, 2017 và 2018.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo và biên giới, lãnh thổ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước./.

 
 

 

Số lượt truy cập