Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực khu vực miền Nam (Ban Tuyên giáo Trung ương); Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân, cùng gần 150 báo cáo viên các cơ quan, đơn vị phía Nam.

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”

Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu khai mạc hội nghị thông tin, tuyên truyền biển, đảo. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc luôn đặt ra những yêu cầu mới. Các nội dung được tuyên truyền, phổ biến tại hội nghị lần này là những nội dung quan trọng, thiết thực. Do đó, các đồng chí báo cáo viên tham dự hội nghị cần quán triệt và tiếp thu nghiêm túc, từ đó làm nòng cốt cùng cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tích cực xây dựng nhiều nội dung, biện pháp tổ chức vận động nhân dân, mọi tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, xây dựng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” và hoàn thành tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”
Các đại biểu dự khai mạc hội nghị tuyên truyền. 

Từng báo cáo viên cần chủ động, tích cực học tập, nắm vững nội dung, làm cơ sở tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả và tăng sức lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Cục Tuyên huấn, Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã giới thiệu 3 chuyên đề, gồm: Tình hình Biển Đông hiện nay, kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; một số kết quả chính sau 5 năm hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; vấn đề gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu đối với hải sản của Việt Nam, kết quả chính Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" vươn khơi bám biển.

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”
 Báo cáo viên Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tuyên truyền chuyên đề về biển, đảo tại hội nghị.
Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”
Quang cảnh hội nghị. 

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Quân đội có được những thông tin đầy đủ, hệ thống về các vấn đề liên quan trực tiếp đến kết quả thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực thi pháp luật trên biển; kết quả thực hiện “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.