Slogan

Sử - Địa - Công dân Xem tất cả

chuyên đề tháng 9/2023 - tổ sử - địa - GDCd

 

Giải bài tập Địa Lí 10 Bài 1: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

 

 Trả lời câu hỏi trang 3 sgk Địa Lí 10 mới: Môn địa lí ở trường phổ thôn mang tính tổng hợp và có mối liên hệ chặt chẽ với thực tiễn. Đặc điểm đó bắt nguồn từ đâu và có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống cũng như việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh?

 

Trả lời:

 

  • Đặc điểm đó bắt nguồn từ vai trò của địa lí trong cuộc sống;

 

  • Mặt khác, môn địa lí cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng nghề nghiệp của học sinh.

A/ Câu hỏi giữa bài

 

KHÁI QUÁT VỀ MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

 Trả lời câu hỏi trang 3 sgk Địa Lí 10 mới: Đọc thông tin, hãy nêu những hiểu biết của em về môn Địa lí ở trường phổ thông.

Trả lời:

 

  • Môn địa lí phổ thông gồm địa lí tự nhiên và kinh tế xã hội.

 

  • Môn địa lí có liên quan chặt chẽ với bản đồ lược đồ sơ đồ, bảng số liệu và với việc tìm hiểu thực tế địa phương bên ngoài trường học.

VAI TRÒ CỦA MÔN ĐỊA LÍ VỚI CUỘC SỐNG

 

 Trả lời câu hỏi trang 3 sgk Địa Lí 10 mới: Hãy lấy một ví dụ thể hiện được vai trò của môn Địa lí trong cuộc sống hằng ngày của bản thân em.

Trả lời:

 

Ví dụ:

 

  • Ứng dụng viễn thám và gis vào cuộc sống thường ngày, như dùng google map để tìm đường..
  • Học địa lí để lí giải các hiện tượng tự nhiên như: giải thích hiện tượng ngày – đêm luân phiên, giải thích hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa…

ĐINH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

 

 Trả lời câu hỏi trang 4 sgk Địa Lí 10 mới: Hãy lựa chọn một nghề nghiệp theo định hướng của môn Địa lí mà em yêu thích và giải thích tại sao.

Trả lời:

 

  • Nghề nghiệp em yêu thích: giáo viên địa lí.

 

  • Vì: để thành một giáo viên địa lí giỏi, thì kiến thức phải rộng và hiểu sâu; mặt khác, em mong muốn truyền đạt những kiến thức mình biết được tới các em học sinh…

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

 

B/ Câu hỏi cuối bài

 

 Câu 1 trang 4 sgk Địa Lí 10 mới: Trình bày khái quát đặc điểm cơ bản của môn Địa lí ở trường phổ thông.

Trả lời:

 

+ Môn địa lí ở trường phổ thông bắt nguồn từ khoa học địa lí, địa lí học bao gồm địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế xã hội, hai bộ phạn này liên hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau phản ánh sinh động thực tế đời sống

+ Môn địa lí liên quan chặt chẽ với bản đồ lược đồ sơ đồ, bảng số liệu và với việc tìm hiểu thực tế địa phương bên ngoài trường học.

 

 Câu 2 trang 4 sgk Địa Lí 10 mới: Hãy kể tên một số nghề nghiệp mà em biết có liên quan đến kiến thức địa lí.

 

Trả lời:

 

  • Một số nghề nghiệp có liên quan đến kiến thức địa lí:

 

+ Khí hậu học

 

+ Khí tượng học

 

+ Hải dương học

 

+ Dân số học

 

+ Đô thị học

 

+ Giáo viên địa lí

 

+ Hướng dẫn viên du lịch…

 

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên chỉ mang tính tham khảo

 

Số lượt truy cập