Slogan

Toán Xem tất cả

Chuyên đề hàng tháng tổ Toán

Tháng 9/ 2022: GTLN-GTNN của hàm số (C. Hiệp).

Tháng 10/2022: PTLG thường gặp ( T. Bình).

Tháng 11/2022 : BT thường gặp GT12 Chương 1 (T Toàn).

Tháng 12/2022: Tổng hợp lý thuyết giúp HS dễ dàng ôn tập (T Dũng).

Tháng 1/2023: Khắc phục sai lầm khi giải BPT ( T Thơm).

Tháng 2/2023: Khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau ( T Lâm).

Tháng 3/2023: Khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau (tt) ( T Lâm).

Tháng 4/2023: Hướng dẫn HS yếu dùng MTCT ( C Linh).

Tháng 5/2023: Hướng dẫn một số BT Lớp 11 trong đề thi TN ( T Thắng).

Số lượt truy cập